truyen-cong-giao

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM THÌN 2012

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM THÌN 2012

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM THÌN 2012


Sau Công Nghi Giáo Phận Sài Gòn, Đức Hồng Y thường nhắn nhủ cần canh tân cuộc sống, Ngài cũng nhắc đến “tu thân, tề gia,”, nên câu đối năm nay chúng tôi làm theo chiều hướng đó:

 

Thiên Chúa vô tư, vi thiện tự nhiên hoạch phúc;

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ tề gia.

Dịch ra 2 câu tiếng Việt là:

Thiên Chúa vô tư, làm việc thiện, xuân vui hạnh phúc;

Cổ nhân chỉ dạy, biết tu thân, Tết hưởng bình an.

Làm việc thiện, xuân vui hạnh phúc;

Biết tu thân, Chúa thưởng bình an.

Lm. Stephano Huỳnh Trụ