Để tớ uống hết xem có đau bụng thực không?!

Nhung khoanh khac quanh ta

Để tớ uống hết xem có đau bụng thực không?!

Bạn cho thêm lời Bình nhé!