Tazan ra khỏi rừng gặp internet

Nhung khoanh khac quanh ta

Tazan ra khỏi rừng gặp internet

Bạn hãy sáng tạo thêm lời Bình